Herroepingsformulier

Onderstaande tekst kunt u kopiëren en plakken en daarna gebruiken als herroepingsformulier.

Herroepingsformulier
Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt
herroepen)
• Aan: Warmtekleding.nl/ Rix Hengelsport
Ommerweg 59
7921TB Zuidwolde
Tel. 0523-683740
info@rixhengelsport.nl
• Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de
volgende producten: ………………………………………………………..* herroept/herroepen*
• Besteld op*/ontvangen op* ………………………………………………………………………………….
• Ordernummer: ………………………………………………………………………………….
• Naam: ………………………………………………………………………………….
• Adres: ………………………………………………………………………………….
• Handtekening: ………………………………………………………………………………….
(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.